El nostre servei de catering dóna servei diari i també en dies festius a col·lectius com centres educatius, residències, hospitals...

Un servei acurat, amb una atenció especial a les necessitats de cada centre i també a les particularitats que planteja una qüestió tan fonamental com és l’alimentació.

El transport es fa sempre amb vehicles adaptats i en contenidors isotèrmics que garanteixen un manteniment òptim de la temperatura i condicions higienicosanitàries dels aliments.
   
   
 
 
Empresa autoritzada per la Generalitat de Catalunya per
a l’elaboració i transport de
menjar preparat.
 
  Cuina per a col·lectius
inici
contactar
Empresa autoritzada per a l'elaboració i transport de menjar preparat.